Mosque in Algier, null

  • Typ obiektu:
  • Obiekty szkolnictwa i kultury
  • Pozostałe obiekty użyteczności publicznej

Informacje o projekcie

Generalny Wykonawca:
Europoles
Architekt:
KSP Jürgen Engel Architekten

Dostarczone rozwiązania