BOLTED CONNECTION

Peikko Designer® BOLTED CONNECTION oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs internetowy i narzędzia do zarządzania projektami w celu wydajnej organizacji projektów.

Peikko Designer® BOLTED CONNECTION umożliwia definiowanie połączeń o różnych kształtach przekroju i konfiguracjach śrub, umożliwia też wprowadzanie obciążeń skrętnych. Oprogramowanie zawiera interaktywny model 3D połączenia, wykresy rozkładu sił wewnętrznych oraz domeny nośności dla siły normalnej i dwukierunkowych momentów zginających.

Peikko Designer® BOLTED CONNECTION przeprowadza weryfikację betonu śrub kotwiących z główkami zgodnie z normą EN 1992-4, wizualizuje powierzchnie wyrywania betonu i zapewnia szczegółowy dostęp do wyników obliczeń w celu zapewnienia przejrzystości procesu projektowania i metodologii".

Rozpocznij projektowanie

Ilustracje

Więcej modułów Peikko Designer®

Połączenia słupowe

Dobierz zestaw podstaw słupowych i śrub kotwiących Peikko do połączenia słupa prefabrykowanego lub śruby kotwiące Peikko do połączenia słupa stalowego z fundamentem.

Płyty kotwiące

Dobierz płyty kotwiące Peikko z gamy dostępnych rozmiarów standardowych lub zaprojektuj własną płytę kotwiącą, dopasowaną do wymagań projektu.

Zbrojenie na przebicie

Projektuj zbrojenie na przebicie w stropach płaskich oraz płytach i stopach fundamentowych.