Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Grupy Peikko 2015, aktualizacja z 07.04.2020 mają zastosowanie do umów dotyczących sprzedaży produktów przez Peikko, na mocy uzgodnień między Peikko, a Klientem

Ogólne Warunki Sprzedaży