Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Grupy Peikko 2015 mają zastosowanie do umów dotyczących sprzedaży produktów przez Peikko, na mocy uzgodnień między Peikko, a Klientem.

Ogólne Warunki Sprzedaży