Jakość, ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Peikko chce produkować towary najwyższej jakości i działać zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego. Nasze produkty mają się przyczyniać do przyspieszania i usprawniania procesów budowlanych i być całkowicie niezawodne.

Produkcja na najwyższym światowym poziomie

Peikko stawia na produkcję we własnych zakładach. Pozwala nam to gwarantować jakość, a także elastyczność i sprawność realizacji dostaw. Istotna jest możliwość magazynowania odpowiednich produktów jak najbliżej klienta. Optymalizacja produkcji i logistyki to również obniżenie kosztów.

Peikko dysponuje zakładami produkcyjnymi w Chinach, Finlandii, na Litwie, w Niemczech, na Słowacji i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ponadto prowadzimy produkcję w Arabii Saudyjskiej, USA i w Wielkiej Brytanii.

 

Certyfikat systemu zarządzania

Peikko posiada certyfikowane systemy zarządzania w zakresie zapewnienia jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, zgodne z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

Procesy produkcyjne w głównych zakładach produkcyjnych objęte są certyfikatami według ISO 3834-2EN 1090.

Uwaga! Całość dokumentacji związanej z produktem, jak aprobaty techniczne i deklaracje własności użytkowych są zawsze do zlokalizowania przy poszczególnych produktach.

 

Zasady dotyczące jakości, ochrony środowiska i BHP

Działanie Peikko opiera się na trwałym i niezawodnym systemie obsługi klienta, charakteryzuje się dążeniem do doskonałości w zakresie działań badawczo-rozwojowych i samego procesu produkcji. W zakres tych działań wchodzi również współdziałanie z klientem, innymi zaangażowanymi stronami, a także z szeroko pojętym społeczeństwem. Nasz cel ogólny to nieustająca gwarancja jakości produktów i prowadzenie działalności z poszanowaniem środowiska naturalnego. Zasady dotyczące jakości i ochrony środowiska w Peikko Group.

Peikko kładzie duży nacisk na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do swoich pracowników, klientów i wykonawców. Naszym celem jest osiągnięcie poziomu zera wypadków przy pracy. Realizując ten cel, wdrażamy zasady pracy, w których na pierwszym miejscu zawsze stawiane jest bezpieczeństwo. Peikko Group's Health and Safety Policy

Zasady dotyczące jakości, ochrony środowiska i BHP

Działanie Peikko opiera się na trwałym i niezawodnym systemie obsługi klienta, charakteryzuje się dążeniem do doskonałości w zakresie działań badawczo-rozwojowych i samego procesu produkcji. W zakres tych działań wchodzi również współdziałanie z klientem, innymi zaangażowanymi stronami, a także z szeroko pojętym społeczeństwem. Nasz cel ogólny to nieustająca gwarancja jakości produktów i prowadzenie działalności z poszanowaniem środowiska naturalnego. Zasady dotyczące jakości i ochrony środowiska w Peikko Group.

 

Peikko kładzie duży nacisk na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do swoich pracowników, klientów i wykonawców. Naszym celem jest osiągnięcie poziomu zera wypadków przy pracy. Realizując ten cel, wdrażamy zasady pracy, w których na pierwszym miejscu zawsze stawiane jest bezpieczeństwo.

 

Informacje ogólne dotyczące znaku CE

Nadanie znaku CE produktowi oznacza, że został on wytworzony i sprawdzony zgodnie z europejską normą zharmonizowaną (hEN) lub europejską aprobatą / oceną techniczną (ETA). Dokumenty ETA mogą stanowić podstawę przyznawania znaku CE wówczas, gdy brak w danym zakresie norm zharmonizowanych. ETA jest dokumentem dobrowolnym nie jest wymagany przez dyrektywy ani legislację europejską.

Deklaracja środowiskowa produktu (ang. EPD)

Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) to dokument zawierający informacje o oddziaływaniu produktu przez cały jego cykl życia na środowisko naturalne. Dokument występuje też pod formalną nazwą „Deklaracja środowiskowa typu III”.

Oddziaływanie produktu na środowisko naturalne podlega ocenie w formie Oceny cyklu życia produktu (ang. LCA). Dokument LCA to opis wszelkich oddziaływań danego produktu na środowisko. Uzyskanie wszystkich informacji na temat danego wyrobu w ujednoliconym formacie znacznie upraszcza ocenę wpływu produktu na ekologię (zrównoważony rozwój produktu).

Peikko Group Environmental Product Declarations are:

EPD Connecting Parts, Finland
EPD Connecting Parts, Lithuania
EPD Connecting Parts, Romania
EPD Connecting Parts, Slovakia
EPD Connecting Parts, Germany
EPD Connecting Parts, UAE
EPD DELTABEAM® Canada
EPD DELTABEAM® China
EPD DELTABEAM® Finland
EPD DELTABEAM® Lithuania
EPD DELTABEAM® Romania
EPD DELTABEAM® Slovakia
EPD DELTABEAM® UAE
EPD Steel Structures Lithuania
EPD Steel Structures Romania
EPD Steel Structures UAE
EPD EBEA® Balcony Connector Hungary

Peikko Group Environmental Product declarations for
DELTABEAM® and PETRA® Green are:

EPD DELTABEAM® Green, painted - Finland
EPD DELTABEAM® Green, painted - Romania
EPD DELTABEAM® Green, painted - Lithuania
EPD DELTABEAM® Green, galvanized - Finland
EPD PETRA® Green, painted

 

Standardowa procedura oceny

Dokumenty EPD opracowuje się w oparciu o europejską normę EN 15804 „Zrównoważony rozwój obiektów budowlanych - Deklaracje środowiskowe wyrobu” i normę międzynarodową ISO 14025 „Etykiety i deklaracje środowiskowe”.

Deklaracje środowiskowe Peikko służą głównie do celów informacyjnych w relacjach między przedsiębiorstwami.

Ocena cyklu życia produktu w tych EPD spełnia wymagania określone normami EN 15804 „Zrównoważony rozwój obiektów budowlanych - Deklaracje środowiskowe wyrobu”, EN ISO 14040 „Zarządzanie Środowiskowe - Ocena cyklu życia - Zasady i struktura” i EN ISO 14044 „Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Wymagania i wytyczne”.

 

Charakterystyka dokumentów EPD

Deklaracje środowiskowe produktu są:

  • dobrowolne
  • oparte na ocenie cyklu życia (LCA)
  • ustrukturyzowane modułowo
  • porównywalne
  • weryfikowalne
  • elastyczne
  • przejrzyste

 

Weryfikacja

Dokumenty EPD Peikko są sprawdzane przez osoby trzecie zgodnie z wymogami EPD ISO 14025 typu III.

 

Publikowanie EPD

Pliki EPD Peikko są publikowane na stronie internetowej Peikko www.peikko.com i w serwisie chmurowym Bionova Ltd One Click LCA www.oneclicklca.com, gdzie można je wykorzystać jako składowe oceny oddziaływania budynku, np. w celu wykazania zdolności z systemem ograniczania oddziaływania cyklu życia obiektu na środowisko LEED v4. lub wypełnić formularz M 01 LCA w celu certyfikacji BREEAM.

Dokumenty EPD są publikowane w ramach systemu RTS i można je znaleźć tutaj: http://epd.rts.fi/en