System DELTABEAM® do otwartych przestrzeni – Informacje ogólne

Ukryte belki zespolone DELTABEAM® pozwalają kreować otwartą przestrzeń, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odporności pożarowej (R180).  Belki te są projektowane tak, aby mieściły się w wysokości stropu zapewniając tym samym płaskie sufity. Belki po zabetonowaniu tworzą konstrukcję zespoloną stali z betonem. Metody obliczeniowe opracowane przez Peikko uwzględniają wyniki badań naukowych oraz wymagania norm europejskich.

Inne nazwy funkcjonujące na rynku i odnoszące się do podciągów zespolonych to belki kompozytowe (od angielskiego „composite”) oraz hybrydowe (czyli złożone z 2 różnych elementów – betonu i stali). I chociaż belka DELTABEAM® może być określana jako hybrydowa belka DELTABEAM®, to jedynie przymiotnik „zespolona” znajduje uzasadnienie w nazewnictwie używanym w polskich i europejskich normach. Już 30 lat temu firma Peikko nakreśliła plan badań laboratoryjnych oraz stworzyła unikalną metodę obliczeniową dla konstrukcji zespolonych opartych na modelu trapezowego profilu wypełnionego betonem. Pierwsze profile miały kształt trójkąta i stąd pojawiła się nazwa DELTABEAM® – przekrój przypominał grecką literę delta (∆). Podciągi DELTABEAM® przewidziane są do współpracy ze stropami prefabrykowanymi, jak i wylewanymi na budowie.  

Wytwarzane przez Peikko belki DELTABEAM® to rozwiązanie projektowane indywidualnie dla każdej inwestycji. Belki tworzą estetyczną i lekką konstrukcję, ich stosowanie pozwala zmniejszyć kubaturę i obniżać koszty energii, a dzięki zmniejszeniu całkowitego przekroju stropu pozwala na obniżenie budynku i tym samym obniżenie kosztów wykonania fasady. W niektórych sytuacjach ukryty podciąg pozwala na wybudowanie dodatkowej kondygnacji, nie przekraczając przy tym narzuconej wysokości maksymalnej i przynosząc tym samym finansowe korzyści Inwestorowi.  Uzyskany dzięki DELTABEAM® płaski sufit pozwala na łatwy i efektywny kosztowo montaż instalacji HVAC.

DELTABEAM® posiada zintegrowaną odporność ogniową R180 i nie wymaga dodatkowego zabezpieczania pożarowego po montażu. Zostało to osiągnięte dzięki unikalnemu mechanizmowi przekazywania naprężeń oraz zbrojeniu umieszczonemu wewnątrz profilu w otulinie betonowej.  Z tego względu osiągnięta odporność pożarowa konstrukcji nie wymaga dodatkowego zewnętrznego zabezpieczenia pożarowego. Projektując belki DELTABEAM® z odpornością pożarową gwarantujemy ich trwałość przez cały cykl użytkowania budynku.

Korzyści ze stosowania belek DELTABEAM®:

  • Duże rozpiętości
  • Elastyczność tworzenia otwartych pomieszczeń biurowych
  • Dodatkowa przestrzeń pod sufitem
  • Łatwość montażu i aranżacji instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych
  • Obniżenie kosztów ogrzewania i chłodzenia
  • Zintegrowana ochrona pożarowa

Optymalizacja stosunku powierzchni do kubatury

Niskoprofilowe i płaskie stropy pozwalają na elastycznść w aranżacji pomieszczeń oraz na uzyskanie większej liczby kondygnacji dla określonej wysokości zabudowy. Obiekt zyskuje wiekszą powierzchnię użytkową.

Zmniejszenie kubatury względem powierzchni przekłąda się na zmniejszenie kosztów ogrzewania i chłodzenia i na ekologiczną, energooszczędną eksploatację obiektu. Ewentualnie można wykorzystać zaoszczędzoną dzięki wdrożeniu konstrukcji niskoprofilowej przestrzeń na dodatkowe instalacje poprawiające komfort użytkowania.

W przypadku kondygnacji podziemnych, dzięki nisko-profilowym stropom, można zmniejszyć głębokość wykopu i koszty z tym związane.

Inwestycja w otwarte przestrzenie

Kompozytowa praca stalowej belki i betonu wypełniającego pozwala osiągać rozpiętości powyżej 10 metrów. Ponieważ belki DELTABEAM® są często łączone ze sprężanymi płytami kanałowymi, rozpiętość w drugim kierunku może wynosić nawet powyżej 14 metrów. System DELTABEAM® Slim Floor Structure pozwala na wykonanie stropów o rozpiętościach nawet do 12x16 metrów.

Większe rozpiętości w obu kierunkach oznaczają mniejszą ilość słupów w budynku, co umożliwia łatwą zmianę planów piętra by sprostać potrzebom najemców przez cały okres życia budynku.

Szybkość i łatwość wykonywania konstrukcji

Prefabrykacja DELTABEAM® oznacza skrócenie czasu budowy oraz czasu ekspozycji elementów konstrukcji na oddziaływanie czynników pogodowych. Duże rozpiętości pozwalają na zmniejszenie ilości elementów do montażu.

Projektowane dla danej inwestycji belki sprawiają, że elementy te idealnie wpasowują się w konstrukcję i współpracują ze standardowymi łącznikami. Razem z BIM (Building Information Modeling) ten dokładny proces pomaga zidentyfikować konflikty na wczesnym etapie projektowania, aby zapobiec kosztownym naprawom na miejscu. Stemplowanie nie jest potrzebne, lub jest potrzebne tylko w minimalnym stopniu. Dzięki prefabrykacji z udziałem DELTABEAM®, mała brygada jest w stanie wznieść wielokondygnacyjny obiekt szybciej, co przekłada się na korzyści finansowe dla inwestorów.

Ogniotrwałość w pakiecie

Zintegrowana ochrona ogniowa to kolejny czynnik ograniczający koszty i czas. Zbrojenie w belce gwarantuje ogniotrwałość przez cały okres eksploatacji. Wielokrotne testy dowiodły, że DELTABEAM® spełnia wymagania ogniotrwałości nawet do 3 godzin bez żadnego dodatkowego zabezpieczania.

System DELTABEAM® zawsze obejmuję pełny serwis Peikko w zakresie obliczeń nośności pożarowej.

Konstrukcje hybrydowe z DELTABEAM®

Belka zespolona DELTABEAM® oferuje unikalne rozwiązanie, które pozwala na łączenie odnawialnego i przyjaznego dla środowiska drewna z dwoma najmocniejszymi dostępnymi materiałami - stalą i betonem. DELTABEAM® umożliwia tworzenie płaskiej konstrukcji stropu z płytami drewnianymi, co na ogół nie jest osiągalne w przypadku tradycyjnych konstrukcji drewnianych o dużych rozpiętościach.

To innowacyjne rozwiązanie jest wysoce efektywne, ponieważ zmniejsza całkowitą grubość stropu od 10 do 30 procent w porównaniu z konwencjonalnymi konstrukcjami. DELTABEAM® to doskonały wybór dla tych, którzy chcą tworzyć zrównoważone budynki zarówno opłacalne ekonomicznie, jak i solidne konstrukcyjnie.

Swoboda projektowania architektury

Brak widocznych belek i siatki słupów do 12x16 metrów otwierają nieograniczone możliwości w odniesieniu do wnętrza i nie ogranicza funkcjonalności przestrzeni.

Czasem walor architektoniczny obiektu wynika z odejścia od kątów prostych i linii prostych na rzecz rozwiązań opartych na  łukach i skomplikowanych powierzchniach.

Dostosowaywane do konkretnych wymagań szalunki tracone belek DELTABEAM® dają ogromną swobodę architektoniczną, bez uszczerbku dla parametrów konstrukcyjnych.

Zrównoważony rozwój

Poprawa efektywności budynku może mieć ogromny wpływ na skalę globalną, ponieważ budynki stanowią około 40% światowego zużycia energii.

Jednym z najważniejszych efektów DELTABEAM® jest to, w jaki sposób przyczynia się do zwiększenia trwałości budynków dzięki zdolności do tworzenia cieńszych stropów. Cieńsze stropy wymagają mniej okładzin dla tej samej objętości użytkowej wnętrza, co z kolei redukuje zużycie energii cieplnej i chłodzącej. Zaoszczędzona przestrzeń pomiędzy podłogami zmniejsza ilość potrzebnych elementów pionowych, takich jak okładziny, słupy, ściany, windy i klatki schodowe, rury, kanały itp. Również projekt i instalacja HVAC jest prosta.

DELTABEAM® Slim Floor Structure znacznie redukuje ilość odpadów dzięki zoptymalizowanym prefabrykowanym elementom. Belki i słupy  wykorzystują tylko dokładną ilość materiału potrzebnego do podparcia stropów, podczas gdy płyty kanałowe minimalizują potrzebę szalowania na miejscu. Dodatkowo, pusta przestrzeń w płytach kanałowych zmniejsza ilość betonu potrzebnego w stropie. Ta redukcja ilości betonu zmniejsza również ciężar płyt, które obciążają całą konstrukcję podpierającą stropy, co z kolei może doprowadzić do zmniejszenia rozmiaru fundamentów.

Połączenia do DELTABEAM®

Belki DELTABEAM® stanowią elementy konstrukcyjne przewidziane do współpracy ze słupami i stropami wszystkich typów, co oznacza różnorodność typów połączeń pozwalających na spełnienie oczekiwań klientów.

Łączenie belek DELTABEAM® ze słupami żelbetowymi

1. W słupie umieszczony jest zlicowany z jego powierzchnią łącznik PCs®. Na dokręcanym do niego elemencie wspornikowym osadza się belkę DELTABEAM®, uzyskując estetyczne połączenie w wysokości stropu, zapewniające przy tym możliwość regulacji.

2. Do łączenia belki DELTABEAM® na głowicy słupa służą śruby kotwiące.

Na głowicy słupa lub ścianie osadza się marki stalowe WELDA®, do których spawa się belki DELTABEAM®.

Łączenie belek DELTABEAM® z konstrukcjami stalowymi

1. Łączenie na wspornikach

2. Łączenie śrubowe na głowicy słupa

3. Łączenie śrubowe na boku słupa

4. Łączenie spawane

Komponenty dodatkowe

Słupy zespolone powstają z pustego profilu stalowego z umieszczonym wewnątrz zbrojeniem. Słup taki wypełnia się na budowie betonem.

W konstrukcja stalowa budynku obejmuje takie elementy jak kratownice, stężenia oraz belki i słupy.

Zintegrowany szalunek pozwala na wykonywanie belek o kształtach niestandardowych.

Marki stalowe WELDA® umieszczone w elemencie żelbetowym służą do spawania innych elementów konstrukcji do elementu żelbetowego.

Wymiany stalowe PETRA® do płyt kanałowych pozwalają wykonywać odpowiednie otwory w stropie.

Belki DELTABEAM® można wyposażyć w gniazda do osadzania barierek BHP, co pozwala na skrócenie czasu montażu barierek.

Kontakt

Piotr Dudka

Piotr Dudka

Kierownik Sprzedaży

Mob. +48 882 176 103
[email protected]

Rafal Adamczyk

Rafal Adamczyk

Inżynier Sprzedaży, Projektant Konstrukcji Budowlanych

Mob. +48 795 576 835
[email protected]

Piotr Karbowiak

Piotr Karbowiak

Inżynier Sprzedaży, Projektant Konstrukcji Budowlanych

Mob. +48 795 576 878
[email protected]