Skręcane połączenia słupowe – prostota, szybkość budowania, bezpieczeństwo | Informacje ogólne

Korzystna ekonomicznie metoda montażu słupów – łatwość projektowania, łączniki śrubowe nie wymagające dodatkowego podpierania. Skręcane łączniki słupowe zwiększają bezpieczeństwo i przyspieszają wznoszenie obiektu.

KORZYŚCI 

  • Prostota procesu projektowania
  • Sprawdzone, niezawodne, bezpieczne
  • Szybkość budowy
  • Gotowe połączenie ma taką samą sztywność, jak w przypadku słupa monolitycznego
  • Dobry stosunek jakości do ceny
  • Możliwość bezpiecznego użytkowania na terenach aktywnych sejsmicznie

Łatwość i szybkość wznoszenia konstrukcji

Skręcane łączniki słupowe ułatwiają osadzanie słupów na fundamentach lub wykonywanie połączeń słup – słup oraz belka - słup.

Korzystanie z szablonu montażowego to gwarancja zachowania prawidłowego rozmieszczenia śrub, co przekłada się na sprawność wykonywania łączenia.

Połączenie realizowane jest przy użyciu podstawy słupa i śrub kotwiących. Podstawy słupa montowane są w prefabrykowanych słupach żelbetowych, natomiast śruby kotwiące umieszcza się w fundamencie lub w słupie niższej kondygnacji.

Ogromną zaletą połączenia skręcanego jest to, że można je realizować siłami niedużej brygady na budowie, przy braku konieczności stosowania tymczasowych podpór. Po dokręceniu nakrętek połączenie staje się sztywne i można przemieszczać dźwig do kolejnego słupa. Po wypełnieniu zaprawą połączenie skręcane uzyskuje taką samą sztywność, jak w przypadku słupa monolitycznego.

Połączenia skręcane pozwalają na precyzyjne osadzanie słupów, skracają proces budowlany i czas pracy dźwigu, a ponadto przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa dzięki pełnej kontroli nad połączeniem.

Prostota projektu

Dzięki katalogowi gotowych rozwiązań o określonych nośnościach dążymy do zmniejszenia obciążenia pracą projektantów konstrukcji.

Korzystanie z oferowanych przez Peikko narzędzi do projektowania pozwala uprościć i skrócić projektowanie konstrukcji z zastosowaniem naszych skręcanych połączeń słupowych.

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania Peikko Designer® do wymiarowania łączników

Biblioteki do środowisk Tekla, Revit i AutoCAD

Dalsze informacje i pobieranie narzędzi do projektowania

Porównanie skręcanych połączeń słupowych

Słupy można łączyć na różne sposoby. Wszystkie są skuteczne, choć różnią się od siebie w istotny sposób w zakresie koncepcji i przebiegu procesu montażowego.

Wiele będących w powszechnym użyciu systemów do łączenia słupów w porównaniu z rozwiązaniami proponowanymi przez Peikko charakteryzuje się dłuższym czasem montażu i wyższym stopniem skomplikowania.

Stosując połączenia skręcane Peikko eliminuje się konieczność wprowadzania dodatkowych podpór, gdyż powstałe połączenie uzyskuje odpowiednią sztywność natychmiast.

Większość konkurencyjnych systemów wymaga też dłuższego niż oferowany przez Peikko czasu montażu – potrzeba do tego większej brygady, podpór i czasu na związanie zaprawy. Powoduje to straty czasu, nieefektywne zagospodarowanie siły roboczej, może też negatywnie wpływać na kwestie BHP.

Skręcane połączenia słupowe Peikko to efektywność i bezpieczeństwo.

Dostępność doradców technicznych na rynku lokalnym

Szukasz profesjonalnej pomocy? Peikko oferuje taką pomoc dzięki zespołowi projektantów konstrukcji posiadających uprawnienia zarówno projektowe, jak i wykonawcze. Oferujemy pełne wsparcie przy wprowadzaniu naszych technologii.

Kontakt

Piotr Dudka

Piotr Dudka

Kierownik Sprzedaży

Mob. +48 882 176 103
[email protected]

Rafal Adamczyk

Rafal Adamczyk

Inżynier Sprzedaży, Projektant Konstrukcji Budowlanych

Mob. +48 795 576 835
[email protected]

Piotr Karbowiak

Piotr Karbowiak

Inżynier Sprzedaży, Projektant Konstrukcji Budowlanych

Mob. +48 795 576 878
[email protected]