Lady Hale Building, Salford University, Sallford, UK

  • Typ obiektu:
  • Obiekty szkolnictwa i kultury
Pełny ekran Zamknij

Informacje o projekcie

Generalny Wykonawca:
Thircon
Biuro konstrukcyjne:
Buro Hppold (Manchester)
Rok realizacji dostaw:
2006
Zakończenie budowy:
2007

Dostarczone rozwiązania

Kontakt