Power Plant, Neurath, Germany

  • Typ obiektu:
  • Obiekty sektora energetycznego
Pełny ekran Zamknij

Informacje o projekcie

Generalny Wykonawca:
Strabag, Kremer & Trachte
Rok realizacji dostaw:
2007
Zakończenie budowy:
2008

Kontakt

Christian Gerke

Christian Gerke

Managing Director

Peikko Deutschland GmbH

christian.gerke@peikko.com