Roof protection busstation, Hengelo, Netherlands

  • Typ obiektu:
  • Obiekty infrastrukturalne

Informacje o projekcie

Rok realizacji dostaw:
2011
Zakończenie budowy:
2011

Dostarczone rozwiązania

Kontakt