DELTABEAM® Frame Ustrój Ramowy Zespolony – Elementy Frame

DELTABEAM® Frame – Więcej niż suma jego części

DELTABEAM® Frame to ustrój ramowy składająca sią z:

 • Systemu płaskich stropów DELTABEAM®;
 • Słupów zespolonych i/lub stalowych;
 • Połączeń między elementami konstrukcyjnymi;
 • Uzupełniających konstrukcji stalowych.

Belki DELTABEAM® i słupy zespolone są łączone za pomocą znormalizowanych połączeń. Wszystkie komponenty działają w pełnej zgodności i są dostarczane na miejsce dokładnie wtedy, gdy są potrzebne.

DELTABEAM®

Buduj otwarte przestrzenie - nawet o wymagających architektonicznie kształtach

Słupy zespolone

Wypełnione betonem na miejscu, słupy zespolone wykonane są z wydrążonego kształtownika stalowego z umieszczonym wewnątrz koszem zbrojeniowym. Dostępne w profilach kwadratowych, prostokątnych i okrągłych.

Połączenia

Słupy i belki zespolone należy mocować za pomocą połączeń śrubowych.

Słupy zespolone

Słupy zespolone DELTABEAM® Frame to profile stalowe wypełnione betonem zbrojonym. Kosz zbrojeniowy jest umieszczony wewnątrz okrągłego, kwadratowego lub prostokątnego profilu zamkniętego, a elementy łączące, takie jak blachy czołowe i wsporniki, są spawane w fabryce.

Słupy są dostarczane na miejsce budowy w stanie gotowym do montażu i wypełnienia betonem. Standardowe wysokości słupów mogą wynosić do 12 m – słupy o większej wysokości są dostępne na życzenie.

Przed betonowaniem słupy i belki DELTABEAM® Frame działają jak elementy stalowe i są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń działających na etapie montażu. Wytrzymałość elementu stalowego jest znacznie niższa niż elementu zespolonego na końcowym etapie, ale wystarczająca do przenoszenia obciążeń na etapie budowy. Po wypełnieniu betonem i osiągnięciu wytrzymałości obliczeniowej, słupy zespolone mogą mieć nośność nawet R180, zwykle bez dodatkowej ochrony przeciwogniowej.

Połączenia między belkami i słupami zespolonymi

Znormalizowany wybór połączeń DELTABEAM® Frame i innych elementów łączących Peikko umożliwia bezpieczny i szybki montaż ramy bez konieczności spawania na miejscu. Połączenia mogą być zaprojektowane tak, aby spełniały wymagania wytrzymałościowe ze względu na siły poprzeczne i podłużne.

Połączenia DELTABEAM® Frame są zwykle projektowane ze strefą przenoszenia obciążeń osadzoną w betonie, dzięki czemu rozwój temperatury jest opóźniony i nie jest wymagana dodatkowa ochrona przeciwpożarowa.

Połączenia w słupach jednokondygnacyjnych i belkach ciągłych są zwykle wykonywane za pomocą blach przykręcanych na górze dolnego słupa i na dole górnego słupa (jak pokazano na załączonym obrazku). Wiązanie pionowe zapewnia się za pomocą śrub lub klatki wzmacniającej przechodzącej przez DELTABEAM® i zakotwionej do obu słupów. Płyty dociskowe pomiędzy górną blachą dolnego słupa i DELTABEAM® umożliwiają regulację wysokości.

Inteligentnym sposobem łączenia wielopiętrowych słupów zespolonych (ATLANT®) i DELTABEAM® jest zastosowanie wsporników KONAT™. Trzy typy standardowych wsporników KONAT™ umożliwiają łatwe połączenie DELTABEAM® i słupów zespolonych: 1) KONAT™ Robust, wytrzymałe wsporniki zdolne do przenoszenia obciążeń pionowych i poziomych (w sytuacjach awaryjnych), 2) KONAT™, optymalne rozwiązanie dla szerokiej gamy zastosowań oraz 3) KONAT™ Multi, wsporniki do połączeń łączących słup zespolony z wieloma belkami zespolonymi DELTABEAM®. Wsporniki KONAT™ o standardowym rozmiarze są projektowane według klas obciążeń, co zapewnia wydajność na wszystkich etapach projektu.

KONAT™ zapewnia wiele korzyści: 

 • Łatwy, szybki i bezpieczny montaż słupów zespolonych i DELTABEAM®.
 • Kompletne rozwiązanie dostarczane przez jednego dostawcę (projekt, produkcja, dostawa).
 • Kompatybilność z prefabrykowanymi, wylewanymi na miejscu, hybrydowymi i innymi
 • popularnymi systemami płyt.
 • Wymagania dotyczące wytrzymałości zgodnie z normą EN 1991-1-7, spełnione dzięki
 • opatentowanemu rozwiązaniu połączeń typu zamkowego.
 • Projekt oparty na Eurokodzie i doskonałe wsparcie techniczne zapewniane przez specjalistów Peikko.
 • Certyfikowana produkcja w najnowocześniejszych fabrykach.

Alternatywnie, połączenia między wielopiętrowymi słupami i jednoprzęsłowymi belkami zespolonymi DELTABEAM® mogą być tworzone za pomocą skręcanych połączeń dwupłytowych (jak pokazano na załączonym obrazku) lub innych dostosowanych rozwiązań. W zależności od projektu te specjalne połączenia mogą zapewniać cechy wymagane w określonych przypadkach, takie jak wyższa odporność na skręcanie, umożliwiająca konstrukcję bez podpór dla belek zespolonych DELTABEAM® itp.

Wielokondygnacyjne połączenia słupów, o ile to możliwe, są projektowane jako przykręcane balchy czołowe (jak pokazano na załączonym obrazku) - z odpowiednio zaprojektowanym połączeniem, nawet jeśli słupy muszą być podparte podczas budowy. Można to zrobić po dokręceniu śrub i zwolnieniu słupa z dźwigu, co zwiększa szybkość budowy. Wysokość można regulować za pomocą podkładek. Połączenie pionowe jest zapewnione przez przykręcone balchy czołowe lub klatkę wzmacniającą, która łączy dwa słupy.

Połączenia słupów zespolonych z fundamentami lub innymi betonowymi konstrukcjami wsporczymi mogą być wykonywane jako połączenia śrubowe, trzpieniowe lub spawane. Połączenie śrubowe jest najbardziej odpowiednie do szybkiego montażu, ponieważ zapewnia zwolnienie słupa z dźwigu po dokręceniu nakrętek. Połączenia trzpieniowe i płyty kotwiące dają możliwość uzyskania wysokiej tolerancji na placu budowy, ale wymagają przytwierdzenia słupa i podparcia go przed zwolnieniem z dźwigu.

Instrukcje techniczne i broszury

Dodatkowe elementy DELTABEAM® Frame

Inne konstrukcje stalowe, takie jak kratownice, stężenia oraz różne typy belek i słupów, mogą zostać włączone do dostawy DELTABEAM® Frame.

Kratownice

Twórz przestrzenie bez słupów i elementy przenoszące obciążenia. Kratownice są wytwarzane z profili zamkniętych lub otwartych.

Belki i słupy stalowe

Użyj belek i słupów do tworzenia pomieszczeń technicznych, szybów, otworów w płytach, wsporników świetlików, fasad lub do tworzenia złożonych geometrii.

System stężeń

Sztywność ramy zapewniają stężenia ukośne. System stężeń zapewnia stabilność przed wiatrem, trzęsieniem ziemi i innymi oddziaływaniami poprzecznymi.

Kształty i otwory w stropach

Łatwe i ekonomiczne tworzenie kształtów architektonicznych i otworów w stropach.

Zintegrowane deskowanie

Twórz niestandardowe kształty belek dzięki zintegrowanemu szalunkowi DELTABEAM®.

Wymian stalowy PETRA®

Pozwalają na wykonywania otworów i przejść w stropach z płyt kanałowych.

Połączenia z innymi konstrukcjami

Wybierz DELTABEAM® Frame, aby zyskać przewagę dzięki innowacyjnym połączeniom Peikko.

Śruba kotwiąca HPM®

Kotwienie konstrukcji betonowych lub stalowych do podłoża betonowego.

Płyta kotwiąca WELDA®

Przenoszenie obciążeń na beton z innych konstrukcji za pomocą połączenia spawanego.

Wsporniki PCs® Corbel

Uzyskaj maksymalną wysokość kondygnacji i zachowaj proste deskowanie.

Podstawa ścian SUMO®

Twórz ekonomiczne połączenia rozciągane między prefabrykowanymi ścianami i fundamentami.

Bezpieczne rozwiązania

Nasze rozwiązania zawsze mają ogromne znaczenie, zapewniając bezpieczniejsze i wydajniejsze miejsce pracy.

Barierki BHP

Wyposaż DELTABEAM® w gniazda do osadzania barierek BHP, aby skrócić czas montażu barierek.

Bezpieczne podnoszenie

Systemy podnoszenia Peikko eliminują ryzyko związane z pracą dźwigów.

Kontakt

Piotr Dudka

Piotr Dudka

Kierownik Sprzedaży

Mob. +48 882 176 103
[email protected]

Rafal Adamczyk

Rafal Adamczyk

Inżynier Sprzedaży, Projektant Konstrukcji Budowlanych

Mob. +48 795 576 835
[email protected]

Piotr Karbowiak

Piotr Karbowiak

Inżynier Sprzedaży, Projektant Konstrukcji Budowlanych

Mob. +48 795 576 878
[email protected]