DELTABEAM® Frame Ustrój Ramowy Zespolony – Proces projektowania

DELTABEAM® Frame zawsze łączy się z pełną obsługą projektową

Najlepsze rozwiązanie jest tworzone wspólnie

Wymiarowanie i modelowanie elementów DELTABEAM® Frame odbywa się w Peikko zgodnie ze specyfikacją klienta. W celu znalezienia optymalnego rozwiązania dla danego projektu, projekt jest zawsze wykonywany w ścisłej współpracy z projektantami i architektami.

Proces projektowania DELTABEAM® Frame:

1 2 3 4
Klient & Peikko

Projekt wstępny

Optymalizacja siatek słupów, wybór systemu konstrukcyjnego (belki jednoprzęsłowe lub ciągłe). Wybór typów belek i słupów. 

Klient & Peikko

Zapytanie ofertowe

Zawiera wstępne informacje o projekcie.

Klient & Peikko

Oferta

Zawiera wstępne wymiary belek DELTABEAM®, słupów i innych konstrukcji stalowych.

Klient & Peikko

Zamówienia

Uzgodnienie zakresu projektu i dostawy.

Faza realizacji

1 2 3 4
Klient & Peikko

Informacje wstępne

Zawierające plany wykonawcze

Klient & Peikko

Ostateczny projekt DELTABEAM® Frame

Obejmuje dane wymiarowe i modelowanie, ogólne rysunki wykonawcze i rysunki warsztatowe.

Klient & Peikko

Akceptacja ostatecznego projektu DELTABEAM® Frame

Klient & Peikko

Produkcja i dostawa

Kontakt

Piotr Dudka

Piotr Dudka

Kierownik Sprzedaży

Mob. +48 882 176 103
[email protected]

Rafal Adamczyk

Rafal Adamczyk

Inżynier Sprzedaży, Projektant Konstrukcji Budowlanych

Mob. +48 795 576 835
[email protected]

Piotr Karbowiak

Piotr Karbowiak

Inżynier Sprzedaży, Projektant Konstrukcji Budowlanych

Mob. +48 795 576 878
[email protected]