Podstawy belek RBC

Łatwy w montażu produkt przeznaczony do różnych typów belek prefabrykowanych. Podstawy RBC są stosowane wraz ze śrubami kotwiącymi HPM® i PPM®. Asortyment produktów jest dostosowany do szerokiego zakresu obciążeń.

Podstawy belek RBC to elementy kotwiące służące do zapewniania sztywnych połączeń pomiędzy prefabrykowanymi belkami żelbetowymi a słupami. System połączeń składa się z podstaw belek zamocowanych w belce oraz śrub kotwiących zamocowanych w słupie lub ścianie.

Mocowanie odbywa się przy użyciu nakrętek i podkładek dostarczanych razem ze śrubami kotwiącymi. Przestrzeń pomiędzy belką i słupem (lub ścianą) należy wypełnić podlewką przed obciążeniem belki. Po osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości podlewki połączenie posiada pełną nośność. Podstawy są oznaczone takimi samymi kolorami, jak odpowiadające im śruby kotwiące.

Kontakt

Piotr Dudka

Regionalny Kierownik Sprzedaży

Tel. +48 58 765 95 62
Mob. +48 882 176 103
piotr.dudka@peikko.com

Rafal Adamczyk

Inżynier Sprzedaży, Projektant Konstrukcji Budowlanych

Tel. +48 58 765 95 63
Mob. +48 795 576 835
rafal.adamczyk@peikko.com

Piotr Karbowiak

Inżynier Sprzedaży, Projektant Konstrukcji Budowlanych

Tel. +48 58 765 95 64
Mob. +48 795 576 878
piotr.karbowiak@peikko.com