System DELTABEAM® do otwartych przestrzeni

Belki DELTABEM® trafiają na budowę w oparciu o uzgodniony harmonogram realizacji inwestycji. Jakie elementy należy uwzględniać w związku z ich przechowywaniem, podnoszeniem i przemieszczaniem?

Przechowywanie

Belki są oznaczone kodami identyfikacyjnymi zgodnie z danymi na rysunkach. Belki można składować jedna na drugiej, należy jednak zawsze sprawdzać nośność podłoża. Jako, że pas dolny belki DELATABEAM® jest pomalowany podkładem antykorozyjnym, przy składowaniu belek należy stosować przekładki, które wykluczają uszkodzenie tej powierzchni malarskiej. Przekładki te muszą być wolne od smaru i innych substancji, które mogą uszkadzać powierzchnię elementu. Jeśli przewiduje się składowanie długotrwałe, belki należy przykryć.

Podnoszenie i przemieszczanie

Belki DELTABEAM® unosi się i przemieszcza przy pomocy standardowego sprzętu, jak dźwigi i wózki widłowe. Waga poszczególnych belek DEALTABEAM® podana jest na etykiecie na każdej belce lub na rysunkach warsztatowych. W krajach UE wszystkie belki posiadają znak CE.

Przy podnoszeniu belek DELTABEAM® należy używać otworów w pasie górnym belki. Otwory te są zlokalizowane odpowiednio do osi środka ciężkości. Należy uwzględnić maksymalny dopuszczalny kąt podnoszenia łańcuchami.

W przypadkach niestandardowych, przy braku specjalnych otworów w belce, łańcuchy zawiesia można prowadzić przez otwory w środniku belki. Czasem dla zachowania równowagi konieczne jest użycie trzech łańcuchów. Przykładowo belka DELTABEAM® ze zintegrowanym szerokiem szalunkiem powinna być podnoszona przy użyciu otworów w pasie górnym, a trzeci łańcuch należy zaczepić do szalunku.

Montaż belek DELATABEM®

Belki DELTABEAM® montuje się zgodnie z dokumentacją projektową, planem montażu i rysunkami detali połączeń.

Montaż zgodny z dokumentacją projektową obowiązuje w każdych okolicznościach. Każda belka posiada naklejkę identyfikacyjną na jednym końcu. Ten koniec belki ma istotne znaczenie dla montażu i odpowiada mu zawsze to samo oznaczenie na rzucie montażowym stropu.

Przed montażem stępli i płyt stropowych belki należy prawidłowo zamocować, co zapobiega ich przemieszczaniu.

Przy projektowaniu detali połączeń pomiędzy belką DELTABEAM® a pozostałą częścią konstrukcji nie trzeba wprowadzać stemplowania, lub jest ono wymagane tylko w minimalnym stopniu.

Montaż płyt stropowych

Belka DELTABEAM® musi być prawidłowo zamontowana przed przystapieniem do układania płyt stropowych. W celu ograniczenia skręcania belki, płyty stropowe należy osadać na przemian z obu jej stron. Po ułożeniu płyt wykonuje się wszelkie niezbędne szalunki, formowanie krawędzi i montaż zbrojenia.

Płyty stropowe należy osadzać bezpośrednio na wypuście pasa dolnego belki. Po ułożeniu stropu wstępna strzałka ugięcia belki znika i belka staje się pozioma. Zbrojenie poprzeczne powinno zawsze przechodzić przez standardowe otwory w środniku belki DELTABEAM® lub przez otwory dodatkowe.

Wypełnianie belek DELTABEM®

Belki DELTABEAM® wypełnia się z betonem jednocześnie z płytą monolityczną lub jednocześnie z wypełnianiem styków pomiędzy płytami kanałowymi. Całość belki należy wypełnić w jednym etapie, co jest warunkiem zachowania właściwości belki zespolonej.

Kontakt

Natasza Zimny

Dyrektor Handlowy

Tel. +48 58 765 95 66
Mob. +48 698 828 801
natasza.zimny@peikko.com

Piotr Karbowiak

Inżynier Sprzedaży, Projektant Konstrukcji Budowlanych

Tel. +48 58 765 95 64
Mob. +48 795 576 878
piotr.karbowiak@peikko.com